ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62
Posted: สหกรณ์ Date: 2020-11-13 12:11:13
IP: 14.207.126.118
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62

                   >> หน่วยการเลือกตั้งที่  1 หน่วยจังหวัด 1

                   >> หน่วยการเลือกตั้งที่  2 หน่วยบำนาญอ.เมือง (1)

                   >> หน่วยการเลือกตั้งที่  3 หน่วยบำนาญอ.เมือง (2)

                   >> หน่วยการเลือกตั้งที่  4 หน่วยบำนาญอ.บ้านแพ้ว

                   >> หน่วยการเลือกตั้งที่  5 หน่วยอ.เมือง (1)

                   >> หน่วยการเลือกตั้งที่  6  หน่วยอ.เมือง (2) 

                   >> หน่วยการเลือกตั้งที่  7 หน่วยมัธยม อ.บ้านแพ้ว

                   >> หน่วยการเลือกตั้งที่  7 หน่วยอ.บ้านแพ้ว

                   >> หน่วยการเลือกตั้งที่  8  หน่วยอ.กระทุ่มแบน (1)

                   >> หน่วยการเลือกตั้งที่  9 หน่วยมัธยม อ.กระทุ่มแบน 

                   >> หน่วยการเลือกตั้งที่  9 หน่วยอ.กระทุ่มแบน (2)

                   >> หน่วยการเลือกตั้งที่  10 มัธยม อ.เมือง 

                   >> หน่วยการเลือกตั้งที่  11 หน่วยเทศบาล 1    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ