ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
Posted: สหกรณ์ฯ Date: 2020-09-04 10:51:22
IP: 14.207.124.82
 
ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
 
** ให้ผู้สอบได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ **


Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ