หนังสืออนุญาตให้ สอ.สค.เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
Posted: สหกรณ์ Date: 2019-03-26 15:43:13
IP: 14.207.123.71
 

หนังสืออนุญาตให้ สอ.สค.เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประดับบนเสื้อโปโลสีเหลือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ สอ.สค.ขออนุญาตไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ