25 สิงหาคม 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ......... ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน เปิดทำการปกติแล้วจ้า

  
วันนี้: 9 คน
ทั้งหมด: 83798 คน
 
 
 

สมาชิกเสียชีวิต

เดือน สิงหาคม 2559

                                                                                      1.  นางภาศิณี  บุญสมพงษ์

                                                             2.  นายธนาเดช  ฉัตรวุฒิเดชา

 
   

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

more...
 
 
   
 
มอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ นายรุ่งเรือง หลิมเฮงหงวน
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพนางชาลินี หมีสมุทร
 
   
 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
 
   
 
ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
 
   
 
ร่วมงาน ครบรอบ 12 ปี ชมรมครูบำนาญ กระทุ่มแบน
 
   
 
ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพนายธนาเดช ฉัตรวุฒิเดชา
 
   
 
เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ
 
   
 
สหกรณ์ฯพบปะสมาชิก กลุ่มบัณฑูรสิงห์
 
   
 
ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
   
 
 
 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2559
โดย: สหกรณ์ วันที่:2016-08-23 10:02:25
 ประกาศ การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2559
โดย: สหกรณ์ วันที่:2016-06-24 14:49:00
 จุดขึ้นรถบัส สัมมนาจันทบุรี วันที่ 20-21 เมษายน 2559
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2016-04-18 10:13:01
 ประกาศ โครงการออมเงินฝาก100 ปี สหกรณ์กรณ์ไทย
โดย: สหกรณ์ วันที่:2016-04-01 14:38:04
 ประกาศ วันหยุดทำการประจำเดือนเมษายน 2559
โดย: สหกรณ์ วันที่:2016-03-31 11:09:54
 ประกาศ การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2559
โดย: สหกรณ์ วันที่:2016-03-22 12:58:39
  ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559
โดย: สหกรณ์ วันที่:2016-02-25 10:02:02
 วันนี้ !!! กระเป๋าล็อต 2 มาแล้วนะคะ เวลา 13.00 น.
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2016-02-23 10:06:08
 ประกาศ ขออภัย กระเป๋าล็อตแรกหมดแล้วค่า
โดย: สหกรณ์ วันที่:2016-02-19 08:49:39
 ประกาศ แจกของที่ระลึกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
โดย: สหกรณ์ วันที่:2016-02-17 10:01:40
 
 
 
 ทดสอบ
โดย: ผู้ดูแลระบบ วันที่:2015-11-26 17:39:14
 
 
   
00273   หนี้สูญ  (0/212) นายวิชัย ดีแก้ว 10 ส.ค. 2559
00272  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรปรับปรุงได้หรือยัง ??  (2/90) นายบรรทม วรสันต์ 01 ส.ค. 2559
00271  ผู้มีสิทธิ์ฝากเงิน  (1/115) ครูเกษียณ 30 มิ.ย. 2559
00270  การกู้สวัสดิการ  (0/230) ศิริญญา 06 พ.ค 2559
00269  ต้องการคนค้ำฉุกเฉิน  (0/235) ครูเกษตร 23 เม.ย. 2559
00268  ครู ค.ศ.2 ต้องการคนค้ำฉุกเฉิน  (1/353) ต้นอ้อ 29 ก.พ. 2559
00267   ครู ค.ศ.2 ต้องการคนค้ำฉุกเฉิน  (0/195) ต้นอ้อ 29 ก.พ. 2559
00266  เรียนถามท่านประธานสหกรณ์ฯ  (1/477) ครูธรรมดา 22 ธ.ค. 2558
00265  กู้สามัญ  (2/578) แมวเหมียว 23 พ.ย. 2558
00264  การกู้รวมหนี้  (1/478) ธนภรณ์ 12 พ.ย. 2558
   
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

 

เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6
เงินกู้สวัสดิการทัศนศึกษา ร้อยละ 6
เงินกู้สวัสดิการซื้อสินค้า ร้อยละ 6
เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ร้อยละ 6
เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ ร้อยละ 6

 

เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.5
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ร้อยละ 3.5

 

 

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 


   
 

  
 
 
 
 

| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |