28 มิถุนายน 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ......... ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน เปิดทำการปกติแล้วจ้า

  
วันนี้: 6 คน
ทั้งหมด: 105779 คน
 
 
 

สมาชิกเสียชีวิตที่เรียกเก็บเงิน

ประจำเดือน มิถุนายน 2560

                                         1. นางละมัย  เยี่ยมสวัสดิ์

 

      2. นายสมชาย  พลายรักษา     

 
   

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

more...
 
 
   
 
จิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
 
   
 
สัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2560
 
   
 
7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560
 
   
 
การบรรยายพิเศษและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก
 
   
 
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
 
   
 
การให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
 
   
 
มอบของที่ระลึก ให้แก่สมาชิก เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
 
   
 
สงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
 
   
 
โครงการปฎิบัติธรรม ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
 
   
 
วิเคราะห์เชิงลึกหลักการร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับ 2560
   
 
 
 แจ้งเวลาเปิดทำการในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-06-13 14:26:27
 ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-06-05 10:58:38
 ประกาศ วันหยุด 12 พฤษภาคม 2560
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-05-11 13:15:18
 ประกาศ วันหยุด 10 พฤษภาคม 2560
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-05-09 14:44:06
 ทุกวันจันทร์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 8.30 -17.30
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-05-08 14:29:52
 ประกาศ การแจกของที่ระลึกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
โดย: สหกรณ์ วันที่:2017-04-26 16:32:54
 ประกาศ วันหยุด 1 พฤษภาคม 2560
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-04-26 16:18:34
 วันหยุด สงกรานต์ 13-17 เมษายน 2560
โดย: สห วันที่:2017-04-10 15:54:59
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-03-21 12:55:05
 ประกาศ รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-03-08 08:10:25
 
 
 
 สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี
โดย: สหกรณ์ วันที่:2017-05-15 15:57:57
 สส.ชสอ.รับสมัครสมาชิก รอบ 5/2560 อายุไม่เกิน 57 ปี
โดย: สหกรณ์ วันที่:2017-03-07 13:49:07
 สสอค.รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบ คู่สมรส-บุตร-บิดา-มารดา
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-03-07 13:48:04
 
 
   
00277  การหักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จากเงินปันผล  (4/333) อัมพร 28 พ.ย. 2559
00276  ต้องการคนค้ำฉุกเฉินให้ค่าเซ็น 5 พัน  (1/470) กันต์ 03 ต.ค. 2559
00275  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สอ.สค. ประจำปี 2559 (บำนาญ)  (1/407) นายบรรทม วรสันต์ 02 ต.ค. 2559
00274  หาผู้กู้ร่วม  (0/332) มุ้งมิ้ง 26 ก.ย. 2559
00273   หนี้สูญ  (0/653) นายวิชัย ดีแก้ว 10 ส.ค. 2559
00272  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรปรับปรุงได้หรือยัง ??  (4/477) นายบรรทม วรสันต์ 01 ส.ค. 2559
00271  ผู้มีสิทธิ์ฝากเงิน  (1/495) ครูเกษียณ 30 มิ.ย. 2559
00270  การกู้สวัสดิการ  (0/699) ศิริญญา 06 พ.ค 2559
00269  ต้องการคนค้ำฉุกเฉิน  (0/585) ครูเกษตร 23 เม.ย. 2559
00268  ครู ค.ศ.2 ต้องการคนค้ำฉุกเฉิน  (1/650) ต้นอ้อ 29 ก.พ. 2559
   
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

 

เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6
เงินกู้สวัสดิการทัศนศึกษา ร้อยละ 6
เงินกู้สวัสดิการซื้อสินค้า ร้อยละ 6
เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ร้อยละ 6
เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ ร้อยละ 6

 

เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.5
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ร้อยละ 3.5

 

 

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 


   
 

  
 
 
 
 

| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |