8 ธันวาคม 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ......... ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน เปิดทำการปกติแล้วจ้า

  
วันนี้: 5 คน
ทั้งหมด: 91510 คน
 
 
 

สมาชิกเสียชีวิต

เดือน ตุลาคม 2559

                                                                                      1.  นายสว่าง  สิงหฬ

                                                             

 
   

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

more...
 
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
 
   
 
แจ้งความจำนงค์ขอเปลียนบัญชีการโอนเงินปันผล
 
   
 
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
 
   
 
ประกาศ วันหยุดทำการวันจันทร์ , อังคารที่ 17 - 18 ตุลาคม 2559
 
   
 
ประชาสัมพันธ์สัญจร กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาชัย
 
   
 
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
 
   
 
ประชาสัมพันธ์สัญจร กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์
 
   
 
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
 
   
 
มอบ สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 
   
 
มอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
 
 
 วันหยุดทำการ เดือนธันวาคม 2559
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2016-11-30 14:05:08
 สมาชิกที่ยอดปันผล เฉลี่ยคืน ติดลบ
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2016-11-23 09:16:38
 ยอดปันผล ประจำปั 2559
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2016-11-17 15:25:56
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการชุดที่ 58 มัธยม บ้านแพ้ว
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2016-11-11 20:05:07
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการชุดที่ 58 บ้านแพ้ว
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2016-11-11 20:04:16
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการชุดที่ 58 มัธยม กระทุ่มแบน
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2016-11-11 20:00:49
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการชุดที่ 58 กระทุ่มแบน
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2016-11-11 19:57:46
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการชุดที่ 58 มัธยม อ.เมือง
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2016-11-11 19:56:15
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการชุดที่ 58 บำนาญ
โดย: สหกรณ์ วันที่:2016-11-11 19:52:05
 สถานที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดที่ 58 ประจำปี 2560
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2016-11-01 16:14:39
 
 
 
 ทดสอบ
โดย: ผู้ดูแลระบบ วันที่:2015-11-26 17:39:14
 
 
   
00277  การหักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จากเงินปันผล  (3/42) อัมพร 28 พ.ย. 2559
00276  ต้องการคนค้ำฉุกเฉินให้ค่าเซ็น 5 พัน  (1/198) กันต์ 03 ต.ค. 2559
00275  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สอ.สค. ประจำปี 2559 (บำนาญ)  (1/205) นายบรรทม วรสันต์ 02 ต.ค. 2559
00274  หาผู้กู้ร่วม  (0/117) มุ้งมิ้ง 26 ก.ย. 2559
00273   หนี้สูญ  (0/419) นายวิชัย ดีแก้ว 10 ส.ค. 2559
00272  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรปรับปรุงได้หรือยัง ??  (4/268) นายบรรทม วรสันต์ 01 ส.ค. 2559
00271  ผู้มีสิทธิ์ฝากเงิน  (1/256) ครูเกษียณ 30 มิ.ย. 2559
00270  การกู้สวัสดิการ  (0/400) ศิริญญา 06 พ.ค 2559
00269  ต้องการคนค้ำฉุกเฉิน  (0/372) ครูเกษตร 23 เม.ย. 2559
00268  ครู ค.ศ.2 ต้องการคนค้ำฉุกเฉิน  (1/450) ต้นอ้อ 29 ก.พ. 2559
   
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

 

เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6
เงินกู้สวัสดิการทัศนศึกษา ร้อยละ 6
เงินกู้สวัสดิการซื้อสินค้า ร้อยละ 6
เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ร้อยละ 6
เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ ร้อยละ 6

 

เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.5
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ร้อยละ 3.5

 

 

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 


   
 

  
 
 
 
 

| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |