28 มกราคม 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ... ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน เปิดทำการเวลา 08.30 - 16.30 น.

  
วันนี้: 48 คน
ทั้งหมด: 210271 คน
 
 
 

เดือน ธันวาคม 2563

1.นางมาลี  ลูกรักษ์

 

 
   

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่6

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่7

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่8

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่9

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่10

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่11

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่12

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่1

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่2

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่3

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่4

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่5

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่6

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่7

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่8

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่9

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่10

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่11

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่12

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่3

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่4

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่5

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่6

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่3ฉบับที่5

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่3ฉบับที่6

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่3ฉบับที่7

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่3ฉบับที่8

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่3ฉบับที่9

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่3ฉบับที่10

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่3ฉบับที่11

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่4ฉบับที่1

more...
 
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรีเดินทางมาศึกษาดูงาน
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวอรพรรณ ปรัชญาพันธ์
 
   
 
มอบเงินรางวัลสำหรับผู้ที่เกษียณฯ ปี 2563
 
   
 
การสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด รุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวสำลี อายุรไชย
 
   
 
การสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด รุ่นที่ 1 วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2563
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ ผอ.ประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
 
   
 
ทางสหกร์กรณ์คุรุสัมพันธ์สุรินทร์ จำกัด เดินทางมาศึกษาดูงาน
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงครามมาศึกษาดูงานที่สหกรณออมทัพย์ครูสมุทรสาคร
   
 
 
 ประกาศเวลาในการโอนเงินในวันสิ้นเดือน วันที่29มกราคม2564
โดย: สหกรณ์ วันที่:2021-01-26 14:08:20
 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพชีวิต
โดย: สหกรณ์ วันที่:2021-01-25 13:27:32
 ข่าวสหกรณ์ฯ ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2563
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-12-29 09:50:50
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ปิดสำนักงานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.63 - 3 ม.ค.64
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-12-22 14:51:46
 วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัดประจำเดือนธันวาคม 2563
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-12-07 10:03:03
 การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-11-17 14:56:02
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาโดยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-11-17 09:58:20
 ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-11-16 15:34:21
 ประกาศผลการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปี 2564
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-11-14 14:13:04
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-11-13 12:11:13
 
 
 
 ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-07-09 13:35:05
 ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-07-09 13:33:39
 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ครูไทย
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-10-07 08:29:52
 การรับสมัคร สส.ชสอ. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี หมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2562
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-04-26 10:03:51
 การรับสมัคร สส.ชสอ. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2560
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-08-21 13:09:21
 การรับสมัคร สส.ชสอ. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี หมดเขตวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-07-24 12:28:49
 สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี
โดย: สหกรณ์ วันที่:2017-05-15 15:57:57
 สส.ชสอ.รับสมัครสมาชิก รอบ 5/2560 อายุไม่เกิน 57 ปี
โดย: สหกรณ์ วันที่:2017-03-07 13:49:07
 สสอค.รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบ คู่สมรส-บุตร-บิดา-มารดา
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-03-07 13:48:04
 
 
   
00354  หาแลกค้ำ ฉ  (0/4) ครู 27 ม.ค. 2564
00353  ครูผู้ช่วย สมาชิก 6 เดือน กู้สามัญได้หรือไม่คะ  (1/100) สุขกัญญา 07 ม.ค. 2564
00352  หาคนแลกค้ำ ฉ   (1/102) ครู 17 ธ.ค. 2563
00351  หาคนค้ำฉุกเฉิน   (1/101) นน 01 ธ.ค. 2563
00350  การ​กู้สวัสดิการ  (1/133) ซัน 29 พ.ย. 2563
00349  ฝากพิจารณาเพิ่มวงเงินฉุกเฉิน  (0/189) ครู 17 พ.ย. 2563
00348  หาคนค้ำฉุกเฉินค่ะ   (0/111) ครู 11 พ.ย. 2563
00347  หาจับคู่คนค้ำฉุกเฉิน /หาคนค้ำฉุกเฉิน ด่วนค่ะ  (1/114) ครู 06 พ.ย. 2563
00346  หาคนค้ำฉุกเฉิน  (0/67) มม 04 พ.ย. 2563
00345  หาคนแลกค้ำฉุกเฉิน  (0/107) kru 09 ต.ค. 2563
   
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

 

เงินกู้สามัญ ร้อยละ 5.75
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 5.75
เงินกู้สวัสดิการทัศนศึกษา ร้อยละ 5.75
เงินกู้สวัสดิการซื้อสินค้า ร้อยละ 5.75
เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ร้อยละ 5.75
เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ ร้อยละ 5.75

 

เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ร้อยละ 2.75

 

 

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 


   
 

  
 
 
 
 

| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |